All for Joomla All for Webmasters

Da bi Poreska uprava prihvatila poresku prijavu poreza na dodatu vrednost (PP PDV), poreski obveznik je u obavezi da u propisanom roku dostavi i pregled obračuna PDV, odnosno PO PDV obrazac koji se podnosi  na isti način kao i poreska prijava PDV, u elektronskoj formi. Oblik i sadržina POPDV obrasca Poreskoj Upravi propisana je Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV. Ovaj

Svaki radnik ima prava na bezbedne i zdrave uslove rada i potrebnu zaštitu na radu. Ova prava garantuje čak i Ustav. No, verovatno nailazite povremeno u medijima na primere kršenja tih prava. U cilju zaštite radnika, postoje Ustavom zagarantovana prava i Zakon o radu. Međutim, prava radnika direktno štiti Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i pravilnici koji iz njega proizilaze. Šta propisuje Zakon o bezbednosti i zdravlju na

Odredbama člana 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl.glasnik RS“ br. 84/04,…,95/18) propisano je da mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa. Prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za

Jedno od čestih pitanja koja dobijamo, naročito od samostalnih preduzetnika, jeste da li mogu u svojstvu privrednog subjekta da plate robu i usluge u gotovini drugom privrednom subjektu, odnosno da li mogu da prime gotovinu od drugog privrednog subjekta prilikom plaćanja. Ukratko: da. Iako je plaćanje preko računa (bezgotovinsko plaćanje) znatno jednostavnije, postoje slučajevi u kojima dolazi do plaćanja u gotovini i nijedan propis to ne zabranjuje. Ono što propisi

Preduzetnike često se interesuju koliko će iznositi poreske obaveze za osnovne poreske oblike nakon što počnu sa radom. U daljem  tekstu sagledaćemo troškove koje se nalaze pred preduzetnikom koji vodi poslovne knjige, a odlučio se za isplatu lične zarade. Sagledaćemo takozvane direktne poreze. Iz ove analize ćemo za sada izostaviti PDV. Osnovni poreski oblici koje ćemo analizirati su: porez i doprinosi na ličnu zaradu porez na neto prihod preduzetnika godišnji porez na dohodak

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu donet je 2010. godine. Njime je uvedena zabrana pušenja u svakom zatvorenom radnom prostoru. Od opšte zabrane postoje određeni izuzeci. Naime, poslodavac može da odredi posebnu prostoriju u okviru poslovnog prostora u kojoj će biti dozvoljeno pušenje. Ova prostorija služi isključivo za pušenje, i u njoj se ne može obavljati delatnost. To znači da poslodavac ne može dozvoliti pušenje u sali za sastanke ili jednoj od kancelarija i ovu

Firme zakupodavci, koje izdaju svoj poslovni prostor drugim firmama, često ugovaraju naplatu zavisnih troškova zakupa (računa za komunalije – struju, vodu, grejanje, odnošenje smeća itd) od zakupaca. Jasno je da za usluge zakupa firma zakupodavac treba da izda račun firmi zakupcu. Ukoliko je zakupodavac obveznik PDV-a, u računu će obračunati PDV na iznos zakupnine po stopi od 20%. Firma zakupac ima pravo da zaračunati PDV odbije, ukoliko prostor koristi za obavljanje delatnosti i ako su ispunjeni svi opšti uslovi za

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica rezidenti – za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i van nje, ukoliko su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Obveznici su i nerezidenti – za dohodak ostvaren u Republici Srbiji. Dohotkom se smatra godišnji zbir: zarada, oporezivog prihoda od samostalne delatnosti, prihoda

Poznato vam je da je jedan od uslova za ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje promet manji od 6 miliona dinara godišnje. Ova granica definisana je u samom Zakonu o porezu na dohodak građana. Ono što se u praksi često javlja kao pitanje je šta se dešava kada preduzetnik tokom godine probije ovaj limit. U ovom tekstu govorimo upravo o posledicama probijanja limita za paušalno oporezivanje i koracima koji slede. Vratimo

Zakonom o porezu na dodatu vrednost, u članu 24. predviđeno je da se PDV ne plaća, između ostalog na: • lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica; U ovom članu navodi se i da se oslobođenje ostvaruje pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za inostrane poslove. Zakon se ne određuje prema predmetu kupoprodaje, pa se ovo oslobođenje može primeniti i na