All for Joomla All for Webmasters

Isplata učešća u dobiti (dividende) društva ograničene odgovornosti oporeziva je različito, u zavisnosti od toga ko je osnivač privrednog društva koji ostvaruje pravo na isplatu: 1. fizičko lice – rezident, 2. fizičko lice – nerezident, 3. pravno lice – rezident, 4. pravno lice – nerezident. U ovom tekstu govorimo o slučaju pravno lice rezident. Domaće pravno lice A osnovalo je drugo privredno društvo B. Privredno društvo B ostvarilo je dobit

Agencija za privredne registre „pustila je u rad“ elektronski servis za registraciju novoosnovanih društava ograničene odgovornosti. Dakle, od danas možete predati jedinstvenu registracionu prijavu i svu prateću dokumentaciju za osnivanje d.o.o. firme online, bez odlaska na šalter APR. Servis je dostupan samo za jednočlana društva, a podnosilac prijave može biti punoletno fizičko lice koje poseduje elektronski sertifikat izdat od strane sertifikacione kuće u Republici Srbiji. Da biste započeli registraciju, potrebno

U Službenom glasniku br. 44/18 objavljene su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima. Deo izmena i dopuna stupio je na snagu 01.10.2018. godine. Neke od njih Vam predstavljamo u nastavku teksta: Posebnim propisom ne može se društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva. Umesto ranije formulacije da društvo nije dužno da upotrebljava pečat, uneta je navedena izmena kojom se onemogućava nametanje obaveze upotrebe pečata privrednim subjektima.

Ukoliko ćete se 1. oktobra 2018. godine nalaziti na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (na birou za zapošljavanje) duže od 6 meseci, ili ste u prethodnih 12 meseci završili srednju, višu ili visoku školu, možete ostvariti značajne poreske olakšice ukoliko osnujete privredno društvo ili se registrujete kao preduzetnik. Naime, 1. oktobra 2018. godine počinju da se primenjuju nove poreske olakšice za novoosnovane privredne subjekte, koje su uređene članom 21đ Zakona

U skladu sa članom 21. Zakona o privrednim društvima, privredna društva dužna su da imaju adresu za prijem elektronske pošte (e-mail adresu) i da istu prijave (registruju) kod Agencije za privredne registre. Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima 8. juna ove godine, registracija ovog podatka postala je obaveza. Član kojim je uređena obaveza registracije e-mail adrese stupa na snagu 01.oktobra 2018. godine.  Subjekti koji do

U domaćem prometu, termin kompenzacija najčešće se odnosi na prebijanje potraživanja i dugovanja između poslovnih partnera po osnovu međusobnih dospelih računa. Drugim rečima, radi se o ispunjavanju obaveze bez korišenja novca (bez plaćanja) Pre svega, vaša firma i firma vašeg partnera ne smeju da budu u blokadi. Privredni subjekti čiji su bankovni računi blokirani ne mogu učestvovati u kompenzaciji, prema članu 5. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, broj 24/01,…,112/15) propisano da se poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike od 1. januara 2018. godine podnosi isključivo u elektronskom obliku. Ova obaveza unela je izmene u postupak osnivanja paušalaca, koji nakon registracije u Agenciji za privredne registre, imaju obavezu da predaju poresku prijavu koja nosi oznaku PPDG-1R. Novoosnovani preduzetnik, koji je u registracionoj prijavi APR-a obeležio da želi da

  Pitanje: Kada zaposleni stiče pravo na godišnji odmor? Odgovor: Zaposleni stiče pravo na godišnji odmor posle mesec dana neprekidnog rada kod poslodavca od dana zasnivanja radnog odnosa. Objašnjenje: Izmenom Zakona o radu, pre nekoliko godina, smenjen je uslov od 6 meseci za sticanje prava na godišnji odmor na 1 mesec. Zaposleni koji su počeli da rade kod poslodavca u prošloj ili nekoj od prethodnih godina, stiču pravo na godišnji odmor prvim danom

  Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđena je obaveza privrednih subjekata da do 26. avgusta 2018. godine prijave Poreskoj upravi sve prostorije na kojima se vrši obavljanje delatnosti, a koje nisu registrovane u Agenciji za privredne registre (obično je registrovano samo sedište firme). U skladu sa tim, dužni ste da Poresku upravu obavestite na kojim sve adresama imate:      kancelarije u kojima rade vaši zaposleni,

  Lična zarada preduzetnika je novčani iznos koji preduzetnik koji vodi poslovne knjige (po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva) opredeljuje kao svoj lični dohodak koji isplaćuje svakog meseca. Preduzetnik sam bira iznos svoje lične zarade, na koju se obračunava: porez na zarade (10%) uz poresko umanjenje (u momentu pisanja ovog teksta iznosi 15.000,00 dinara) doprinosi za obavezno socijalno osiguranje: doprinos za PIO (26%) doprinos za zdravstveno osiguranje (10,3%) doprinos za osiguranje