All for Joomla All for Webmasters

Jedan od zahteva koje preduzetnik treba da ispuni da bi mogao da ostvari pravo na paušalno oporezivanje u narednoj godini je da u tekućoj godini njegov promet ne bude veći od 6 miliona dinara. Na prvi pogled, jasno nam je da je promet veličina koja se odnosi na obim prodaje, ali kako to često biva, kada se pozabavimo detaljima, jave se prve dileme. Da li je promet: iznos dobara i

Mnoge firme za obavljanje svakodnevnih poslova koriste putnički automobil. S obzirom na različite osnove korišenja vozila javljaju se i brojna pitanja i nedoumice. U ovom tekstu pokušaćemo da odgovorimo na neke od njih. Kako doći do automobila? Pravna lica i preduzetnici putnički automobil koji će koristiti za poslovne potrebe mogu kupiti od pravnih i fizičkih lica, uzeti na lizing (finansijski ili operativni) od lizing kuće, zakupiti od pravnih ili fizičkih

Pravno lice može da odobri pozajmicu: fizičkom ili pravnom licu u zemlji i pravnom licu u inostranstvu koje je u većinskom vlasništvu domaćeg pravnog lica – zajmodavca. Zakon ne zabranjuje firmi da odobri zajam bilo kom fizičkom licu rezidentu pa tako ni osnivaču. Ipak, ovde treba biti oprezan. Imovina firme služi za obavljanje delatnosti i sticanje profita, te u skladu sa ovim ciljem sa njom treba raspolagati. Ukoliko osnivač ima

Svako privredno društvo i preduzetnik moraju imati registrovano sedište. Sedište je mesto iz koga se upravlja obavljanjem delatnosti. Obavezno se registruje kod Agencije za privredne registre kao podatak o adresi i mestu sedišta. Mikro i mala privredna društva i preduzetnici najčešće registruju sedište na adresi prostora koji uzimaju u zakup ili koriste bez naknade. Zakup poslovnog prostora reguliše se ugovorom sa vlasnikom nepokretnosti. Privredni subjekti mogu uzeti poslovni prostor i

Kada vas nakon selidbe kancelarije prođe glavobolja od pakovanja, prevoza i raspakivanja, počinje glavobolja zbog promene adrese u svim dokumentima i kod institucija koje imaju podatak o vašem sedištu. Adresa sedišta registrovana je u Registru privrednih društava i Registru preduzetnika koji vodi Agencija za privredne registre. Svaku promenu registrovanih podataka, pa tako i promenu adrese sedišta, privredni subjekti – pravna lica i preduzetnici, dužni su da prijave Agenciji. Predaja registracione

Kategorije pravnih lica prema veličini Zakonom o računovodstvu utvrđene su četiri kategorije privrednih subjekata prema veličini. To su: mikro, mala, srednja, i velika pravna lica. Ranijim Zakonom o računovodstvu, koji je prestao da važi stupanjem na snagu novog Zakona objavljenog 2013. godine u Sl. glasniku RS br. 62/2013, bile su predviđene sve kategorije osim mikro pravnih lica, koja predstavlja novinu. Kriterijumi za razvrstavanje Zakon je predvideo da se kategorizacija vrši

Postupak brisanja poreskih obveznika iz sistema PDV-a uređen je članom 38a Zakona o porezu na dodatu vrednost. Ukoliko više ne želite da budete u sistemu PDV, potrebno je da podnesete zahtev Poreskoj upravi, koja će sprovesti potrebni postupak brisanja iz PDV evidencije i izdati o tome potvrdu. Ovo je moguće ukoliko u prethodnih 12 meseci niste ostvarili promet veći od 8 miliona dinara. Ukoliko je obveznik u prethodnih 12 meseci

Ulazak u sistem PDV uređen je Zakonom o porezu na dodatu vrednost kroz više članova. Evidentiranje obveznika u sistem PDV može biti obavezno i dobrovoljno. U sistem PDV obavezno se prijavljuju svi oni privredni subjekti koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet veći od 8.000.000 dinara. Svi oni subjekti koji su ostvarili promet manji od 8.000.000 dinara nisu obavezni da se prijave u sistem PDV, ali to mogu

Jedan od glavnih saradnika svakog privrednika jeste njegov knjigovođa. Ovo posebno važi za mala preduzeća, u kojima najčešće jedna osoba ili njih nekoliko preuzimaju veliki broj poslova. U takvim uslovima se i od knjigovođe očekuje da pokrije više od samog vođenja knjiga. On će biti savetnik i osoba od poverenja koja će pomagati privredniku da svoje poslovanje vodi uspešno i u zakonskim okvirima. Definicija kaže: „Knjigovodstvo je poslovna funkcija čiji