All for Joomla All for Webmasters

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине као и подстицање удруженог учешћа више носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава у реализацији заједничке инвестиције у пољопривреди ради побољшања тржишне позиције индивидуалних газдинстава. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 300.000.000,00 динара. 2. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или средње правно лице.

                                                              Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ       На основу Уредбe о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017.  години („ Службени гласник РС”, број 09/17)   МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2017.  ГОДИНИ   Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у