All for Joomla All for Webmasters

Knjigovodstvena agencija Svezor Inđija

Usluge koje vam nudimo:

 • Osnivanje privrednih društava i preduzetnika
 • Izrada dokumentacije za registraciju firme kod Poreske uprave pre otpočinjanja delatnosti
 • Informisanje klijenta o aktuelnim poreskim zakonima
 • Kontrola primljene poslovne dokumentacije – provera usaglašenosti sa važećim propisima
 • Vođenje glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (Analitika kupaca i dobavljača)
 • Izrada kalkulacija robe, evidentiranje promena u magacinskom i robnom poslovanju
 • Obračun zarada naknada i izrada prateće dokumentacije za isplatu  istih( elektronsko slanje zarada)
 • Izrada obrazca M-4 radi upisa staža zaposlenima
 • Porez na dodatu vrednost – kontrola ulaznih računa, obračun PDV-a, vođenje propisane evidencija PDV (Knjiga ulaznih i izlaznih faktura)
 • Knjigovodstvena i poreska amortizacija za izradu poreskog bilansa.
 • Izrada godišnjeg računa preduzeća (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks)
 • Izrada Poreskog bilansa, poreska prijava poreza na dobit.
 • Analiza poslovanja i obračun rezultata po zahtevu klijenta
 • Upozoravanje na računovodstvene nepravilnosti, čime obezbeđujemo organizovano i pravilno vođenje poslovnih knjiga
 • Izrada biznis planova  
 • Finansijski konsalting

ZAŠTO SE ODLUČITI ZA NAS

 • Vašu dokumentaciju knjižimo odmah po prispeću
 • U svakom momentu, na Vaš zahtev, možete dobiti uvid u stanje Vaših dugovanja i potraživanja
 • Knjiženja su automatizovana primenom savremenog softvera gde je mogućnost greške skoro nepostojeća
 • Redovno pratimo izmene zakonskih propisa i o tome Vas obaveštavamo
 • Obavljamo i niz drugih računovodstvenih poslova kako bismo Vam pružili kompletnu uslugu
 • Pretplaćeni smo na relevantne stručne časopise i pohađamo seminare uglednih konsultantskih kuća
 • Strogo čuvamo sve podatke o Vašem poslovanju